Bli fast giver

Takk for at du vil støtte Norea Mediemisjon regelmessig. AvtaleGiro gir deg en enklere hverdag, og du får bedre oversikt over givertjenesten din. Samtidig får Norea bedre forutsigbarhet i sin økonomi, og vi sparer administrasjonskostnader. Media er et mektig redskap i arbeidet med å fortelle mennesker om Jesus.
Takk for at du vil være med på å dele evangeliet med stadig nye unådde mennesker og folkegrupper.
Løsning levert av Knif Regnskap